Projekty 2017

Projekty 2017

 

W roku 2017 Fundacja Prawnikon realizuja następujące projekty: 

- Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt realizowany jest pn.: Rzeszowska Akademia Lidera/Liderki
-Program rządowy na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014 -2020 Edycja 2017. Projekt realizowany jest pn.: Letnia Akademia Seniora "LAS".
Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku