Kampania 1 %

Zadanie pn.: „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” jest podejmowanie działań, zmierzających do wzmocnienia potencjału lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności prowadzących działalność statutową, ukierunkowaną na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych, będących następstwem uzależnień. Będą to zadania ukierunkowane na integrację, promocję i doskonalenie miejskich organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności poprzez organizację wydarzeń o charakterze otwartym m.in. akcja na rzecz przekazania 1% podatku dla rzeszowskich organizacji pożytku publicznego.

 
Projekt ma na celu rozwój potencjału organizacji pozarządowych działających w Rzeszowie poprzez skuteczną kampanię dotyczącą zbierania 1 % z podatków mieszkańców i mieszkanek oraz wzrost świadomości organizacji pozarządowych w zakresie uprawnień jakie im przysługują w związku z posiadanym statusem OPP. Działania projektowe będą realizowane w Rzeszowie. 
 
 
 
NGO zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu.
Zadanie realizowane będzie w okresie od 15.03.2016r.- 30.04.2016r. 
Działania finansowane są ze środków publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa.
 
Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku