Poradnictwo i Edukacja Konsumencka


 

W okresie od 24.03.2016r.- 15.12.2016r. Fundacja Prawnikon realizuje projekt pt. Mieszkaniec Rzeszowa- Świadomy Konsument. Doradztwo i Edukacja Konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta. Zadanie finansowane jest ze środków publicznych Miasta Rzeszów.
W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów pt. „Mieszkaniec Rzeszowa - Świadomy Konsument. Doradztwo i Edukacja Konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta” oferent prowadził będzie jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawno-konsumenckiej w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 5/7 (I piętro) w przeciętnym wymiarze 40 godzin miesięcznie (czwartki w godzinach od 13:00-18:00 i piątki w godzinach od 8:00- 13:00). Projekt obejmuje w okresie od 24.03.2016r.- 15.12.2016r. realizację 200 godzin szkoleń konsumenckich dla młodzieży z rzeszowskich szkół oraz poradnictwo konsumenckie w wymiarze min. 40 godzin miesięcznie. Doradzają i edukują adwokaci, radcy prawni oraz prawnicy.
Zapraszamy szkoły z terenu miasta Rzeszowa do współpracy.

 

Materiały szkoleniowe- edukacja konsumencka

Pobierz

Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku