Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczał funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Łącznie utworzonych zostało 1524 punkty na terenie całego kraju. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od 1 stycznia 2016 r.

Kto może otrzymać pomoc nieodpłatnie: 

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • kombatanci i weterani wojenni,
  • rodziny wielodzietne,
  • osoby poniżej 26 roku życia oraz powyżej 65 roku życia,
  • osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Jeśli jesteś osobą która spełnia kryteria do otrzymania bezpłatnej pomocy zapraszamy do odwiedzenia prowadzonych przez Nas punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Jaką pomoc można uzyskać?
Pomoc Fundacji obejmuje:
  • informację o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • dzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku