Projekty 2016

Projekty 2016

 

W roku 2016 Fundacja Prawnikon zrealizowała następujące projekty: 

- Przeciw przemocy

- Poradnictwo i Edukacja Konsumencka

- Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Kampania 1%)

- Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży. Wspieranie organizacji pozarządowych z zakresu narkomanii - szkolenie, diagnoza III sektora w Rzeszowie.

Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku