Rzeszowska Akademia Lidera/Liderki 2017 – wspieranie organizacji pozarządowych z miasta Rzeszów.

Rzeszowska Akademia Lidera/Liderki (RAL)
Do uczestnictwa w Programie RAL zapraszamy osoby, które:
- faktycznie pełnią funkcje menedżerskie w organizacji;
- mogą wykazać się minimum 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu;
- pracują w organizacjach posiadających liczące się osiągnięcia, stały zespół i własny majątek;
- chcą się uczyć po to, by lepiej zarządzać;
- mają wizję zmiany, jaką chcą wprowadzić w swojej organizacji; są zdeterminowane, by tę zmianę wdrożyć;
- rozumieją, że dobre zarządzanie wymaga systemowego myślenia i opiera się na takich wartościach, jak usamodzielnianie ludzi, stałe kwestionowanie przyjętych schematów działania i ciągłe doskonalenie.
Uczestnikami i Uczestniczkami RAL mogą być również koordynatorzy/koordynatorki kluczowych projektów organizacji, kierujący stałymi zespołami i posiadający uprawnienia do autonomicznego podejmowania decyzji w obszarze zarządzania projektem. Powinni to być praktycy mający realny wpływ na organizację, samodzielnie zarządzającymi ludźmi i gospodarujący powierzonym im majątkiem. To z myślą o nich zaprojektowana została RAL i to oni/one skorzystają z niego w największym stopniu. Program RAL to kompleksowa, unikalna oferta, która – jeśli dobrze spożytkowana – może skutecznie wesprzeć proces doskonalenia zarządzania organizacją, ale to także spore wyzwanie dla jego uczestników i uczestniczek. Konieczne będzie wygospodarowanie czasu na warsztaty (wszystkie szkolenia stacjonarne zaplanowano w Rzeszowie ) oraz na samodzielną naukę. Zatem do osiągnięcia sukcesu niezbędny jest w tym przypadku również odpowiedni poziom motywacji i determinacji.

Udział w RAL jest bezpłatny jednakże nie zwracamy kosztów dojazdu na szkolenie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty do rekrutacji: POBIERZ
Rekrutacja do RAL trwa do 26 marca 2017 roku.
Formularz zgłoszeniowy prosimy o przesłanie scanem lub pocztą na adres: Fundacja Prawnikon ul. Warszawska 5/7 35-205 Rzeszów z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila: "Rzeszowska Akademia Lidera/Liderki". 

Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku