Nasza misja: "Zwiększenie dostępności do usług prawnych i edukacji prawnej"

Fundacja powstała w marcu 2013 roku jako niezależna pozarządowa organizacja non-profit. Podstawowym celem Fundacji jest ochrona praw
i wolności obywatelskich ze szczególną ochroną konsumentów, osób zadłużonych, praw kobiet, rodziny oraz umacnianie zaufania do państwa
i prawa, a także upowszechnianie osobistego zaangażowania prawników w niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Fundacja prowadzi działalność ogólnopolską w zakresie udzielania porad prawnych dla osób niezamożnych, udzielania specjalistycznej pomocy prawnej rodzinom i samotnym matkom. Fundacja prowadzi projekty pilotażowe, szkoleniowe oraz pomocowe. Pomoc jest świadczona przez prawników, aplikantów, radców prawnych, adwokatów. 


Czym się zajmujemy:
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoc prawna

Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku